Làm gì để lấp đầy những khoảng lặng trong giao tiếp?

04 June 2020Làm gì để lấp đầy những khoảng lặng trong giao tiếp?

Khi giao tiếp, đặc biệt là với ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ, thường bạn sẽ có những "khoảng lặng" để suy nghĩ hoặc tìm cách diễn đạt ý sao cho phù hợp nhất. Điều này đôi khi sẽ gây chút nhàm chán và khiến phần giao tiếp của bạn không được lưu loát, linh hoạt.

Cùng tham khảo những mẫu câu dưới đây để lấp đầy những khoảng lặng trong giao tiếp với Anh ngữ Speak UP nhé!