Chương trình học tại Speak UP

Nội dung chương trình

Mô hình học tích hợp

Giải pháp toàn diện nâng cao 4 kỹ năng Tiếng Anh theo phương pháp kết hợp trực tuyến và trực tiếp trên nền tảng công nghệ Multimedia trị giá 50 triệu Đôla Mỹ.

Lớp Follow Up 1:1

Giáo viên cố vấn sẽ hỗ trợ 1 kèm 1 khi học viên gặp khó khăn trong việc học. Đánh giá kết quả học tập sau mỗi 2 tuần giúp học viên kịp thời điều chỉnh thời gian học cũng như lựa chọn lớp kỹ năng phù hợp trong 2 tuần tiếp theo để nhanh chóng đạt được mục tiêu đề ra.

Hội thoại nhóm

Với mục đích nâng cao kỹ năng Nghe – Nói, lớp hội thoại được xây dựng theo hình thức học viên là trung tâm bằng cách khuyến khích sự tương tác đối đa giữa học viên và giảng viên bãn xứ trên các chủ đề được đúc kết từ tình huống thực tiễn.

Ngữ pháp giao tiếp ứng dụng

Các bài học ngữ pháp được giảng dạy theo hình thức nhóm học tối đa 10 học viên. Ứng dụng lý thuyết ngữ pháp vào thực tiễn cùng giảng viên trực tiếp ngay tại lớp.

Câu lạc bộ

Speak UP lồng ghép câu lạc bộ Tiếng Anh vào giáo trình học chính thức của từng học viên. Chủ đề thảo luận đa dạng được mô phỏng thiết thực và thực hành dưới dạng hội họp, thuyết trình trước đám đông…

Tìm hiểu thêm về học phí và đăng ký học ngay hôm nay để nhận quà tặng giá trị