EN

Chính sách & Điều khoản

Cung cấp và chia sẻ thông tin

Speak UP luôn ý thức và tôn trọng tính bảo mật thông tin cá nhân của học viên. Speak UP hiểu học viên cung cấp thông tin cá nhân nhằm mục đích nhận tư vấn, đăng ký học và mong muốn các thông tin cá nhân của mình được an toàn và bảo mật. Vì vậy, Speak UP cam kết sử dụng các thông tin này với ý thức trách nhiệm cao nhất. Chúng tôi ưu tiên áp dụng các biện pháp đặc biệt trong quá trình thu thập, sử dụng và lưu trữ để bảo đảm an toàn và giữ bí mật các thông tin mà học viên cung cấp. Speak UP không để lộ các thông tin tài chính cá nhân của học viên cho bất kỳ tổ chức/cá nhân nào khác, trừ trường hợp:

Thu thập thông tin cá nhân

Speak UP có thể thu thập các thông tin cá nhân của Quý khách từ các nguồn sau:

Sử dụng thông tin

Mục đích của Speak UP khi yêu cầu, thu thập và lưu trữ các thông tin cá nhân của Quý khách là để:

Tính bảo mật của thông tin

Toàn thể nhân viên Speak UP đều được huấn thị triệt để về tầm quan trọng của việc bảo mật thông tin học viên. Trong nội bộ Speak UP chỉ những nhân viên có thẩm quyền mới được truy cập thông tin khách hàng để cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu của học viên. Chúng tôi cũng áp dụng quy trình bảo mật theo đúng quy định nhằm đảm bảo an toàn thông tin cá nhân học viên.

Speak UP đang thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để đảm bảo thông tin cá nhân của Quý khách không bị lưu trữ lâu hơn mức cần thiết mà vẫn tuân thủ những quy định lưu trữ thông tin nhận dạng cá nhân của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Speak UP thường xuyên cập nhật để ứng dụng các tiến bộ mới nhất trong công nghệ bảo mật và mã hóa. Tuy nhiên, việc truyền dữ liệu qua mạng internet trên thực tế không thể có sự an toàn tuyệt đối. Vì vậy, dù Speak UP luôn cố gắng hết sức để bảo mật thông tin, chúng tôi cũng không thể chắc chắn hay bảo đảm mức an toàn tuyệt đối khi những thông tin khách hàng gửi tới Speak UP. Khi thông tin tới được Speak UP, chúng tôi sẽ tiến hành các bước cần thiết để đảm bảo tính bảo mật của các thông tin cá nhân đó trong hệ thống của chúng tôi. Khi học viên không còn theo học tại hoặc tạm dừng học tập tại Speak UP, chúng tôi sẽ vẫn tôn trọng triệt để những nguyên tắc bảo mật đối với thông tin cá nhân như đã trình bày ở trên.

Đảm bảo an ninh

Speak UP luôn nỗ lực áp dụng những tiêu chuẩn an toàn cao nhất để bảo vệ lợi ích cho học viên. Khi đặt Tên truy cập và Mật khẩu, học viên nên tránh sử dụng các thông tin dễ có khả năng bị nhận dạng như tên, địa chỉ, số điện thoại và ngày sinh...

Bản quyền và thương hiệu

Tất cả các thiết kế, biểu tượng, hình ảnh và các thông tin khác ở trên trang web này là tài sản thuộc sở hữu trí tuệ của Speak UP. Mọi sự sao chép, thay đổi, lưu trữ, chuyển dịch, mô phỏng, phát tán, sử dụng bất kỳ phần nào của tài liệu này vì các mục đích thương mại hay công cộng nếu không được Speak UP cho phép bằng văn bản đều bị nghiêm cấm. Đồng ý và thay đổi đối với Quy định về an ninh và bảo mật thông tin cá nhân

Quý khách hiểu rõ và đồng ý rằng việc sử dụng đăng ký trực tuyến đồng nghĩa với việc Quý khách chấp thuận các Điều khoản và điều kiện và Quy định về an ninh và bảo mật của Speak UP. Đây là bản Quy định về an ninh và bảo mật có hiệu lực hiện hành của Speak UP. Speak UP, tại bất kỳ thời điểm nào, có quyền sửa đổi bằng cách công bố một Quy định về an ninh và bảo mật mới trên trang web của Speak UP tại www.speak-up.edu.vn. Trường hợp Quý khách có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ trung tâm Speak UP gần nhất để được hỗ trợ. Chúng tôi luôn mong muốn cung cấp cho Quý khách những khóa học chất lượng tốt nhất.

Điều khoản sử dụng website

Mục này quy định các Điều khoản sử dụng trang web này. Bằng việc truy cập trang web hoặc bất kỳ phần nào của trang web, Quý khách đồng ý với các Điều khoản này.

Quyền sở hữu

Speak UP là chủ sở hữu của các thương hiệu, biểu tượng và các nhãn mác dịch vụ được hiển thị trên trang web này. Không được phép sử dụng các thương hiệu biểu tượng và nhãn mác dịch vụ đó nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Speak UP.

Các tài liệu trên trang web này được bảo vệ bản quyền. Không ai được sửa đổi, sao chép, ghi lại trong bộ nhớ điện tử, chuyển dịch, mô phỏng, phát tán, sử dụng vì các mục đích thương mại hay công cộng bất kỳ phần nào của những tài liệu này mà không được Speak UP chấp thuận trước bằng văn bản.

Không bảo đảm

Tài liệu, bao gồm văn bản, hình ảnh, liên kết hoặc các mục khác trên trang web này được cung cấp theo đúng nguyên trạng, theo nguyên trạng được cung cấp. Speak UP không bảo đảm tính chính xác, phù hợp và hoàn thiện của tài tiệu, và trong giới hạn được pháp luật cho phép, từ bỏ trách nhiệm đối với các lỗi hoặc thiếu sót trong tài liệu. Trừ những bảo đảm không thể bị loại trừ theo quy định của pháp luật, không có bất kỳ bảo đảm theo bất kỳ loại nào được đưa ra đối với trang web này và tài liệu, dù là ngầm hiểu, thể hiện rõ, hoặc theo quy định, bao gồm nhưng không giới hạn bởi, các bảo đảm không vi phạm quyền, quyền sở hữu của bên thứ ba, hoặc bảo đảm máy tính không bị nhiễm virút.

Rủi ro và cách thức xử lý

Các bên được miễn trừ trách nhiệm khi xảy ra tình trạng gián đoạn hoặc chậm trễ thực hiện bất kỳ nghĩa vụ được nêu trong các Điều khoản và điều kiện này do các nguyên nhân bao gồm nhưng không giới hạn bởi lệnh khẩn của Chính phủ, hoạt động của tòa án hoặc chính phủ, các quy định khẩn cấp, các hành động phá hoại, bạo loạn, khủng bố, đình công, tranh chấp lao động, thiên tai, cháy nổ, mất điện, sự cố nghiêm trọng liên quan đến phần cứng hoặc phần mềm máy tính, giao trễ các thiết bị, hành động của bên thứ ba, hoặc sự chậm trễ, gián đoạn trong quá trình thực hiện vượt quá khả năng kiểm soát của đương sự. Trường hợp phát sinh vấn đề nghiêm trọng khiến cho hệ thống máy tính của viên hư hỏng một phần hoặc toàn bộ mà không phải do lỗi của Speak UP hoặc học viên, Speak UP sẽ hỗ trợ học viên trong việc phục hồi lại các dữ liệu đã mất hoặc hư hại.

Thư điện tử

Speak UP không đảm bảo rằng các thư điện tử gửi đến Speak UP qua Internet sẽ được bảo đảm một cách hoàn toàn. Speak UP sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào mà người sử dụng phải chịu nếu người sử dụng gửi thư điện tử cho Speak UP, hoặc nếu Speak UP gửi thư điện tử qua Internet cho người sử dụng theo yêu cầu của họ. Speak UP không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt hoặc hậu quả phát sinh từ việc sử dụng trang web này.

Điều chỉnh

Tùy từng thời điểm có quyền điều chỉnh các Điều khoản và điều kiện này bằng cách thông báo trên website

Cam kết thực hiện và giải quyết tranh chấp

Hai bên cam kết nghiêm chỉnh thực hiện các Điều khoản và điều kiện. Bất kỳ bất đồng nào phát sinh trong quá trình thực hiện sẽ được giải quyết theo nguyên tắc thương lượng và hòa giải. Nếu bất đồng không thể được giải quyết theo phương pháp thương lượng hòa giải thì sẽ được Tòa án có thẩm quyền giải quyết.

Luật áp dụng

Những Điều khoản và Điều kiện này sẽ được thi hành dựa theo Luật hiện hành của Việt Nam.Tất cả Điều khoản và Điều kiện được làm thành bản Tiếng Việt và Tiếng Anh.Trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào giữa hai bản, bản tiếng Việt sẽ được sử dụng.

Chính sách liên kết

Speak UP không chịu trách nhiệm về việc thu thập thông tin của các trang web không phải của Speak UP khi Quý khách truy cập trong trang web của chúng tôi. Chúng tôi không đảm bảo cách hoạt động của các cookie bên thứ ba hoặc liệu bên thứ ba có đặt các cookie có thể xâm nhập thông tin cá nhân của bạn hay không. Chúng tôi mong Quý khách xem kỹ chính sách riêng tư của mỗi đường link trang web mà bạn ghé thăm trước khi bạn cung cấp những thông tin cá nhân riêng tư. Speak UP không chịu bất kỳ trách nhiệm nào với các trang web bên ngoài. Chúng tôi không chịu trách nhiệm các thông tin, nội dung, trình bày hay độ chính xác cũng như có bất kỳ đảm bảo, dù rõ ràng hay ngụ ý, về những trang web bên ngoài.

18

NĂM KINH NGHIỆM

16

QUỐC GIA

60

TRUNG TÂM

150,000

HỌC VIÊN

Để nhận lộ trình học tiếng Anh phù hợp nhất cho bạn, vui lòng điền form thông tin. Chúng tôi sẽ sớm liên hệ lại. Thân!
  • Gửi đi
  • Nhập số điện thoại của bạn để được tư vấn!